Emeli Nilsson

Översättare


Just nu

Översätter, korrekturläser och tidkodar undertexter till ett antal olika mediabolag och streamingtjänster.

 

Jag väntar även på att min översättning av Torquil MacLeods deckarroman Meet Me in Malmö         ska antas av ett förlag och publiceras.